با ما باش   

 

با ما باش با ما بمون        با ما باش تنها نمون

اگه با هم نمونیم          اگه با هم نخونیم

تنهاییم تک و تک         مثل اون قاصدک

تفنگیم بی فشنگ          فشنگیم بی تفنگ

یا گلیم بی گلدون            یا باغیم بی باغبون

با ما باش با ما بمون         با ما باش تنها نمون

اگه با هم نمونیم         اگه با هم نخونیم

تنهاییم تک و تک        مثل اون قاصدک

خورشیدیم تو ابرا          قطره ایم نه دریا

پاروییم بی بَلَم           کاغذیم بی قلم

دستتو بده به من           حرفتو با من بزن

اگه ما باهم باشیم          اگه ما با هم باشیم

جنگلیم بی خزون            خورشید آسمون

دریائیم نه جویبار        باغمون تو بهار

تفنگیم پر فشنگ          فشنگیم تو تفنگ

تنهائیم و رفتنی            اما با هم موندنی

حرفامون با همدیگه         قصه های خوندنی

با ما باش با ما بمون       با ما باش تنها نمون

 

لينک
سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤ - IQha