سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است . . .   

"خدای امام حسین"

 

از میان آن همه مدعی، تنها 72 نفر ماندند.

اکنون میان این همه مدعی هنوز 313 نفر ...

ای دل !

          تو چه می کنی؟ هنوز گاه آن نرسیده که خود را به قافله برسانی؟

 

 

ایام تسلیت. ما رم دعا کنین !

نوشته شده توسط ِ جفتمون، دو تا !

 

لينک
جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ - IQha