یه معذرت خواهی گنده ... !!   

یه معذرت خواهی گنده ... !!

 

خب همون طور که می دونین قرار بود قسمت دوم داستان " هم نشینی با کریستوف کلمب " را چهارشنبه بذاریم که متاسفانه نشد ... بعدش قرار شد امروز یعنی پنج شنبه بذاریم . ما هم کل متن ها را آماده کرده بودیم و تازه امروز یه گندکاری دیگه بالا آوردیم و می خواستیم اون را هم در ادامه ی ماجرا بیاوریم اما ...متن ها رو به همراه چند تا چیز با ارزش دیگه مثل یه کیف پول خالی ، دوتا دستمال کاغذی که زیر پای چند نفر له شده بود و ... درچند طبقه بالاتر از محل ارتکاب جرم جا گذاشتیم و چون خیلی خیلی خیلی ... مودب هستیم (!!!!!!! ) ازتون معذرت خواهی هم کردیم !! پس تا شنبه  منتظر باشید . فعلا

 

لينک
پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ - IQha