تو این مدرسه!!   

تو این مدرسه          مخ؟ نمی مونه

فیزیک چیه ؟ شیمی چیه ؟ ریاضی کدومه ؟

 

رفته رضایی         اومده وفایی

 

 

 

سر زنگای صدساله می خونه لالایی

 

 

 

 

حالا وای، وای، وای، وای، وای، وای

 

حالا وای، وای، وای، وای، وای، وای

 

 

 

 

هیچ کی تو اینجا ، ۲۰نمی گیره      ۲۰ رفته ، صفر اومده ، چاره چی می شه ؟

 

همه هی می گن            بازی دیگه بسه

 

هنوز که زنگ نخورده         قاضی درو بسته

 

 

 

 

حالا وای، وای، وای، وای، وای، وای

 

حالا وای، وای، وای، وای، وای، وای

 

 

 

 

لينک
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤ - IQha