حاجی ؛ حاجی !   

سلام!

شما که همش گیر می دین شعرای جدیدو بذارین باید بگیم که شعرای جدید رو واسه گذاشتنشون باید از شاعرش اجازه بگیریم.

پس فعلا همین شعرای قدیمی رو تحمل کنین...

 

 

 

 

حاجی ، حاجی ، قنبر ، قنبر  

 قاضی ، قاضی ، قاض ، قاض ، قاض ، قاض 

یه تیزهوشی مثل من داره دیوونه می شه 

این ساکی عینکی ول کن ما نمی شه 

معلمای اخمو ، معلمای خندون 

این تیز هوش بیچاره مونده با چشم گریون 

ساکی ، ساکی ، ساک ساک ساک ساک  

 بکی ، بکی ، بک ، بک ، بک ، بک 

هزار هزار تا دوم ، هزار هزار تا سوم 

اولای بیچاره می شن توی حیاط گم 

همه با مغز خالی ، میان به این حوالی 

تو پایه های بالا می شن به این باحالی 

باحال ، باحال ، حال ، حال ، حال ، حال 

باحال ، باحال ، حال ، حال ، حال ، حال 

 

 

 

لينک
جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤ - IQha