برای آخرین بار...!!(۴) - خدانگهدار!!   

ایندفعه دیگه واقعا برای آخرین بار...!!     

خب برای خداحافظی یک عکس می ذارم.البته می خواستم بیشتر بذارما ولی هی دیسکانکت می شم و نمی تونم آپ لودشون کنم...

 

 

همون سر بالاییه البته از بالاش!!یعنی موقعی که داشتیم بر می گشتیم پایین!!

 

دیگه داریم می ریم...مامانم داره صدام می کنه: فاطمه!!پاشو...نگاش کن نشسته پای کامپیوتر.

-مامان ولم کن!!دارم خدافظی می کنم...

-پاشو ببینم...دیرت شد...

بچه ها برامون دعا کنین-اوه نه ببخشید ما باید براتون دعا کنیم نه؟!-  

امیدوارم تا وقتی میاین اینجا منفجر شده باشه...ترکیده باشه...

البته با نظرات وگرنه نه به دست هکر های گرامی.

خب دیگه کاری ندارین؟می خوایم بریم.

راستی مژده،مرضیه،نگار،پگاه،سحر،الهه،مهشید،محیا،بازدیدکننده های محترم،... یادتون نره آی کیوهایی هم وجود داره!!

برای ۴ یا پنج روز یا شایدم برای همیشه: خداحافظ

 

 

 

نوشته شده توسط آی کیوها(ییها) ---> فاطمه

لينک
شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ - IQha