بادبادک ها   

خب بالاخره یه شعر جدید اومد !!

راستی ... اینم بگیم که آهنگش را احتمالا (!!) خانم علیشاهی داده و شعرش هم از ناهید (یکی از سومی ها) است:

 

 

 

بادبادک ها  

 

باد بادک های سپید ما در اوج آسمان پر می گیرند

 

دستان سرد این غریبه ها برای شلیک آماده اند

 

باید با خیال پریدن شکارچیان را آشنا کنیم

 

تا هیچ بادبادک سپیدی در آتش گلوله نسوزد

 

آخرین امید کودکان شهر ما بادبادک ها هستند

 

اما بالهای آنها را غریبه ها با تفنگ هاشان بستند

 

باید با خیال پریدن شکارچیان را آشنا کنیم

 

تا هیچ بادبادک سپیدی در آتش گلوله نسوزد

 

 

 

 

منتظر مطالب بعدی باشید ... فعلا بامن حرف نزن

 

 

لينک
یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤ - IQha